bedelstaf

bedelstaf
{{bedelstaf}}{{/term}}
[letterlijk]bâton 〈m.〉de mendiant
[figuurlijk]mendicité 〈v.〉
voorbeelden:
2   die onderneming heeft hem aan de bedelstaf gebracht cette entreprise l'a réduit à la mendicité

Deens-Russisch woordenboek. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Bettelstab — 1. Bettelstab nährt, Buchstab verzehrt. 2. Bettelstab und Bischofsstab sind aus Einem Holze. 3. Das Schifflein Bettelstab zerschellt, wenn s an des Geizes Felsen fällt. (Tamul.) 4. Wem der Bettelstab in der Hand erwarmt, der thut nicht mehr gut… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”